Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Bố cục vưỢng tài Thi công nhà hàng dọc tọa Tỵ hướng Hợi


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/3): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Bố cục vưỢng tài thi công nhà hàng dọc tọa Tỵ hướng Hợi
Vị trí tây bắc của đại thái cực (phạm vi toàn căn nhà hàng) có thế’ nuôi chín con cá, hợp tam đoạn quái vận 7, đôi với tài vận sẽ có một sự trợ giúp rất mạnh.
Theo Huyền Không đại quái, ở phương bắc của căn nhà hàng này gặp thủy là vượng chính tài, vả lại phương bắc là cát tinh sinh khí mộc bay tới.
Vị trí nước tới đi của nhà hàng bếp nên thiết kê ở phương vị đông nam, vì ở vị trí này gặp thủy I là chính thủy hạ nguyên, tuy sức vượng tài hơi ít nhưng xu thế tiền tài ổn định.
Phương vị đông nam của đại thái cực và tiểu thái cực là cát tinh phục vị và Thất Xích vượng tinh bay tới; bài trí thủy tinh màu tía có thể lấy hỏa tiết giảm mộc mà sinh thổ (thủy tinh thuộc thổ), lấv thố sinh vượng sao Thất Xích, cho nên vượng tài.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/3): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27