Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Bố cục vượng tài Thiết kế nội thất nhà hàng ngang tọa Tuất hướng Thìn, hướng Tỵ


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/10): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Bố cục vượng tài Thiết kế nội thất nhà hàng ngang tọa Tuất hướng Thìn
Theo Huyền Không đại quái, cung chấn hướng đông là vị trí linh thần, gặp thủy là chính thủy, chủ đại lợi chính tài. Còn du tinh thì gặD ngũ quỷ, bài trí chậu bonsai phun sương ở phương vị này đế bô cục thành ngũ quỷ vận tài, chủ chính tài và hoạnh tài đều vượng.
Hướng tâỳ nam của đại thái cực là vị trí củaỊ nhà hàng bếp, vị trí nước ra vào thích hợp thiết kê ở phương này; thứ nhất là phương nảy gặp thủy là thúc đẩy thủy khí, chủ vượng hoạnh tài; thứ hai, là du tinh thì gặp diên niên cũng chủ vượng tài,
Bố cục vượng tài Thiết kế nội thất nhà hàng dọc tọa Hợi hướng Tỵ
Hướng tây bắc của đại thái cực luận trong vận 7 là tam đoạn quái, du tinh gặp cát tinh phục vị, vị trí nước ra vào của nhà hàng bếp ở phương này thi vượng tài.
Khung cửa sổ ở hướng đông nam bài trí tượnị.: kỳ lân đồng, một là để hóa giải sát khí của hun)! tinh họa hại thổ, hai là làm mạnh thêm khí của sao Thất Xích, vì vậy cũng có thể vượng tài.
Còn khung cửa sổ phòng ngủ của chủ nhân (1 góc phía đông, trong vận 7 hướng đông gặp thủy là vượng chính thủy, đáng tiếc cát tinh ở hướnn đông của nguyên cuộc không được mạnh, sát khỉ ngũ quỷ lại mạnh, may mà căn nhà hàng này hợp bi quyết thành môn, phản suy thành vượng, sao ngu quỷ bị hóa giải, đúng là hóa sát làm quyền thành cuộc ngũ quỷ vận tài.
Hướng tây là vị trí các sao sinh khí, Nhái Bạch, Bát Bạch, Cửu Tử cùng đến; đặt thủy tinh cầu có thể làm mạnh thêm cát tinh, cho nên vượn).; tài


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/10): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27