Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Xu hướng Thiết kế nội thất nhà hàng

1. Tính hệ số nhiệt nhạy cảm và điểm sương của thiết bị Với bất kỳ hệ thống điều hoà không khí nào, hệ số nhiệt nhạy cảm = lương nhiệt nhạy cảm của phòng, Btu/h)/(tổng nhiệt của phòng, Btu/f). Dùng đc thi độ ẩm và các điều kiện phòng đã biết, ta tìm được điểm sương của thiết bi. Hoặc cách khác, nhanh hơn, tìm điểm sương của thiết bị bằng cách dùng các bảng trong sổ tay thiết[…]

Thiết kế nội thất nhà hàng theo hướng

1. Xác định các điều kiện thiết kế trong và ngoài Thiết kế nội thất nhà hàng Sách Hướng dần và sô liệu của ASHRAE liệt kê nhiệt độ bầu khô thiết kế thường dùng cho địa điểm này là 95°F (35°C) và nhiệt độ thiết kế bầu ướt là 79°F (26,1°C). Nhiệt độ thiết kế trong nhà và độ ẩm đã cho ; nếu không cho, ta sẽ sử dụng các điều kiện cho trong Hướng dần cho nhà[…]

Thiết kế nội thất nhà hàng tối ưu

Hơi nước xuyên qua các kết cấu của Thiết kế nội thất nhà hàng, gáv ra một phụ tải nhiệt tiềm ẩn n có sự chênh lệch áp suất hơi giữa các kết cấu. Phụ tải nhiệt từ nguồn nà thường không quan trọng trong các ứng dụng tiện nghi và chỉ cần phải tí đến trong các ứng dụng có điểm sương tháp hoặc cao. Tính lượng nhiệt t tiềm ẩn từ nguồn này, dùng bảng tương ứng trong[…]

Thiết kế nội thất nhà hàng đơn giản

1. Tính lượng nhiệt thu do không khí thâm nhập Dùng công thức lượng nhiệt thu do thâm nhàp. Btu h = (chiều dài khe cửa sổ, ft) X (lượng không khí thâm nhập qua cừa sổ phút) lấy từ bảng trong Hướng dẫn) X (nhiệt độ bầu khô thiết kế bẽn ngoài, °F – nhiệt độ bầu khô thiết kế bên trong, °F) X (1,08). Ba giá trị cùa công thức này đều cần giải thích. Chiều dài khe[…]

Những thiết bị sinh nhiệt trong Thiết kế nội thất nhà hàng

Có thể sử dụng nhiều thiết bị sinh nhiệt nhạy cảm khác trong khu vực đươc điểu hoà không khí. Những thiết bị này bao gồm cả các thiết bị phục vụ cho Thiết kế nội thất nhà hàng, mỹ viện, bệnh viện, thiết bị đốt gas, trang bị bếp. Hướng dản liét kẽ lượng nhiệt sinh ra do các thiết bị khác nhau, kể cả đường ống, bể chứa, bơm. V.V.. 1. Tính nhiệt nhạy cảm của phòng Tổng[…]

Trang thiết bị phục vụ Thiết kế nội thất nhà hàng

Tìm phụ tải nhiệt tiềm ẩn từ không khí thâm nhập, Btu/h, bằng công thức (tổng lượng không khí thâm nhập) X (hàm lượng hơi nước của không khí bên ngoài tại các điều kiện thiết kế bên ngoài, g/lb)(0,68). Dùng công thức trên cho không khí thông hơi đi vòng, tức là lượng nhiệt tiềm ẩn = (cfm, lượng không khí thông hơi) (hàm lượng hơi nước của không khí bên ngoài tại các điều kiện thiết kế bên[…]

Bố cục vượng tài Thiết kế nội thất nhà hàng ngang tọa Tuất hướng Thìn, hướng Tỵ

Bố cục vượng tài Thiết kế nội thất nhà hàng ngang tọa Tuất hướng Thìn Theo Huyền Không đại quái, cung chấn hướng đông là vị trí linh thần, gặp thủy là chính thủy, chủ đại lợi chính tài. Còn du tinh thì gặD ngũ quỷ, bài trí chậu bonsai phun sương ở phương vị này đế bô cục thành ngũ quỷ vận tài, chủ chính tài và hoạnh tài đều vượng. Hướng tâỳ nam của đại thái cực là[…]

Thiết kế nội thất nhà hàng: chọn thiết bị chiếu sáng

Các tính toán liên quan Hiện nay người ta đang rất quan tâm thu hồi nhiệt từ các thiết bị chiếu sáng đối với nhiều công trình Thiết kế nội thất nhà hàng khác nhau vì có thể tiết kiệm nhiên liệu một cách đáng kể. Nước hoặc không khí được làm nóng bằng chiếu sáng dùng để nhiệt hoặc để làm nóng không khí được cấp để điều hoà không khí. Thu hồi được nhiệt, ví dụ như trong[…]

Bố cục vượng tài Thiết kế nội thất nhà hàng dọc tọa Giáp hướng Canh

Bố cục vượng tài Thiết kế nội thất nhà hàng dọc tọa Giáp hướng Canh Căn nhà hàng này mở cửa chính ở hướng đông, vị trí nước của phòng vệ sinh ở hướng nam và hướng tây nam; hướng tây nam là thúc đẩy thủy khí, vượng hoạnh tài; hướng nam là thủy thất vận, luận tài vị bình bình. Lập cực của toàn căn nhà hàng (đại thái cực), hướng tây bắc (khung cửa sổ củạ phòng ngủ)[…]