Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Công ty Thiết kế nhà hàng phong cách Nhật


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/33): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Khái niệm
Trên cơ sở chất dính kết hữu cơ (bitum, guđrông, nhũ tương) trong công ty thiết kế nhà hàng đường thường dùng các vật liệu hỗn hợp khoáng và chất kết dính hữu cơ. Phổ biến nhất và có chất lượng cao nhất của vật liệu khoáng – bitum là bê tông atfan. Bê tông atfan là sản phẩm nhận được khi làm đặc và rắn chắc hỗn hợp bê tông atfan.
Hỗn hợp bê tông atfan bao gồm : đá dăm, cát, bột khoáng và bitum với một tỉ lệ hợp lí, nhào trộn và gia công thành một hỗn hợp đồng nhất.
Phân loại
Hỗn hợp bê tông atfan và bê tông atfan được phân loại theo các đặc điểm sau :
Theo nhiệt độ thi công. Hỗn hợp bê tông atfan trong lớp phủ mặt đường chia ra loại líống, ấm và lạnh. Hỗn hợp nóng được rải và bắt đẩu làm đặc khi nhiệt độ không nhỏ hơn 120°c. Hỗn hợp này thường dùng bitum có độ quánh : 46/60, 60/90 và 90/130.
Hỗn hợp ấm được rải và bát đẩu làm đặc ở nhiệt độ 100°c khi dùng bitum lỏng số 2, 3 và nhiệt độ 70°c với bitum mac cr 130/200, Mr 130/200, Mrơ-130/200
Hỗn hợp lạnh dùng bitum lỏng có độ quánh 70/130 được rải ở nhiệt độ không khí 5°c và được giữ ở nhiệt độ thường.
Theo độ đặc (hoặc dộ rỗng). Theo chỉ tiêu độ rỗng còn dư bê tông atfan được chia làm 3 loại : loại đặc nếu độ rỗng 2-1, loại rỗng nếu độ rỗng 5-12% và rất rỗng nếu độ rỗng 12-18%.
Theo độ lớn của hạt cót liệu. Theo đường kính lớn nhất của hạt vật liệu khoáng, bê tông atfan nóng và ấm được chia ra 3 loại : loại lớn (Dmax s£ 40mm), loại trung bình (20mm) và loại nhỏ (hỗn hợp hạt nhỏ và hỗn hợp cát D , sá 5mm).
Theo tỉ lệ giữa dá dăm (hoặc sỏi) và cát. Bê tông atfan nóng hoặc ấm, đặc được chia làm 3 loại : loại A nếu tỉ lệ đá dăm – cát : 50-60% ; loại B : 35-50% ; loại c : 20-35%. Bí1 tông atfan nguội được chia làm 2 loại : Bx : 35-50% ; Cx : 20 – 35%. Bê tông atfan nóng đặc chỉ dùng cát cácloại : D có hàm lượng cát < 30% và E - > 30%.
Theo cường độ đá dăm, chất lượng bột khoáng bê tông atfan còn chia ra loại I, II và III.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/33): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27