Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Công ty Thiết kế nhà hàng


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/27): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Cường độ biểu thị khả năng chịu lực của bê tông atfan ở
1 các điều kiện nhiệt độ khác nhau.
Cường độ chịu nén của bê tông atfan được xác định tạĩ
nhiệt độ 50°c, 20°c, 0°c. Cường độ ở 50°c biểu thị tính ổn 1 định động của vật liệu làm bê tông, còn ở 0°c – tính chống 1; nứt của bê tông atfan. Cường độ chịu nén là cường độ giới hạn 1 khi nén các mẫu chuẩn trong điều kiện nhiệt độ và đặt tải Ị theo quy định. Kích thước mẫu chuẩn cđ đường kính bằng chiều 1 cao (d = h và bằng 71,4 hoặc 50,5mm (tùy theo độ lớn của I vật liệu khoáng)) được chế tạo ở nhiệt độ thi công.
ở nhiệt độ 20°c cường độ giới hạn khi nén của bê tông I atfan gần bằng 25 kG/cm2, khi kéo : 6-8 lẩn nhỏ hơn. ơ nhiệt E độ 50°c cường độ giảm xuống chỉ còn 1-2 kG/cm2 ; khi nhiệt 1’ độ nhỏ hơn 0°c cường độ tăng đến 150-200 kG/cm2. Đặc tính Ị quan trọng của bê tông atfan là cường độ chịu kéo. Cường độ I chịu kéo cao cho phép bê tông atfan có độ chống nứt cao khi 1 khai thác. Cường độ của bê tông atfan được công ty thiết kế nhà hàng xác định trên thiết : bị Marshall (hình 14-1). TÍnh biến dạng
Bê tông atfan là một vật liệu đàn hồi – chảy dẻo. Tùy theo Irạng thái và điều kiện biến dạng có thể xuất hiện tính chất clàn hồi hoặc tính chất chảy dẻo.
Về trạng thái ứng suất – biến dạng bê tông atfan có những tinh chất tổng hợp phức tạp : đàn hổi, dẻo, chảy và chùng ứng suất (sự giảm ứng suất theo thời gian biến dạng).
Như vậy để giải quyết vấn đề thực tế trên cần xét quan hệ giữa biến dạng và thời gian tác dụng của tải trọng. Sự xuất hiện tính chất đàn hồi hay tính chất chảy dẻo phụ thuộc vào ti lệ giữa thời gian đặt tải và thời gian chùng ứng suất.
Bê tông atfan cẩn có độ đàn hổi cao để đảm bảo ổn định khi khai thác. Biến dạng dẻo lớn lớp phủ mặt đường sẽ có hiện tượng : trượt, lượn sóng, dồn đống, hằn vết bánh xe. Các hiện lượng biến dạng dẻo đó xuất hiện và phát triển nhiều ở các vùng nóng trong những ngày hè. Độ dẻo được xác định bằng độ giãn dài tương đối khi kéo ở nhiệt độ thấp nhất và cao nhất khi khai thác.
Khi tải trọng tác dụng thường xuyên sự phát triển của biến (lạng phụ thuộc vào trị số ứng suất.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/27): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27