Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Những thiết bị sinh nhiệt trong Thiết kế nội thất nhà hàng


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/13): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Có thể sử dụng nhiều thiết bị sinh nhiệt nhạy cảm khác trong khu vực đươc điểu hoà không khí. Những thiết bị này bao gồm cả các thiết bị phục vụ cho Thiết kế nội thất nhà hàng, mỹ viện, bệnh viện, thiết bị đốt gas, trang bị bếp. Hướng dản liét kẽ lượng nhiệt sinh ra do các thiết bị khác nhau, kể cả đường ống, bể chứa, bơm.
V.V..
1. Tính nhiệt nhạy cảm của phòng
Tổng lượng nhiệt nhạy cảm tính được trong bước 2 (nhiệt thu do bức xạ mặt trời), 3 (nhiệt thu do truyền nhiệt), 4 (nhiệt thu do không khí thâm nhập), 5 (nhiệt thu do không khí bên ngoài), 6 (các nguồn nhiệt trong). Tổng này là tổng phụ nhiệt nhạy cảm của phòng.
Một lượng nhiệt nhạy cảm thu được thêm còn từ lượng nhiệt thu do ống cấp, nhiệt mất do rò ống cấp, mã lực của quạt điều hoà không khí. Để tìm tổng của các lượng nhiệt mất mát này, phải thêm một hệ số an toàn, tính theo phần trăm, vì nói chung mọi mất mát nhiệt đều tính theo phần trăm. Sách Hướng dẫn cung cấp cách ước tính mỗi lượng mất mát và hệ số an toàn. Giả thiết tổng của lượng mất mát và hệ số an toàn là X phần trăm, phụ tải nhiệt nhạy cảm của phòng, Btu/h, là (l+0,01x)(tổng phụ nhiệt nhạy cảm của phòng, Btu/h).


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/13): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27