Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thi công nhà hàng khuyết cạnh đông và đông nam

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ thanh niên / Bảng báo giá đá hoa cương châu âu

Đối với các trường hợp khi thi công nhà hàng khuyết cạnh đông và đông nam cần:
Trường hợp nhà hàng khuyết cạnh Đông
Phương Đông thuộc quẻ Chấn, trước tiên xem các sự vật thuộc quẻ Chấn:
Phương vị quẻ chấn: phương Đông.
Nhân vật: con trưứng, hoặc đàn ông từ 31 đến 45 tuổi.
Động vật: rồng.
Cơ thể: chẩn.
Nhà hàng khuyết ở cung vị Đông là chủ về người trong nhà hàng dễ bị bệnh về chân; sức khỏe của con tri9ng rất kém.
Phương pháp hóa giải: đặt hình tượng rồng ở phương vị này.
Trường hỢp nhà hàng khuyết cạnh Đông Nam
Phương Đông Nam thuộc quẻ Tốn, trước tiên xem các sự vật thuộc quẻ Tốn:
Phương vị quẻ Tốn: phương Đông Nam.
Nhân vật: con gái trưởng, hoặc phụ nữ từ 31 đến 45 tuổi.
Động vật: gà.
Cơ thể: mông.
Nhà hàng khuyết ở cung vị Đông Nam là chủ về người trong nhà hàng dễ bị bệnh thần kinh tọa; sức khỏe của con gái trưởng rất kém.
Phương pháp hóa giải: đặt hình tượng gà ở phương vị này.