Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thiết kế nội thất nhà hàng: chọn thiết bị chiếu sáng


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/11): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Các tính toán liên quan
Hiện nay người ta đang rất quan tâm thu hồi nhiệt từ các thiết bị chiếu sáng đối với nhiều công trình Thiết kế nội thất nhà hàng khác nhau vì có thể tiết kiệm nhiên liệu một cách đáng kể. Nước hoặc không khí được làm nóng bằng chiếu sáng dùng để nhiệt hoặc để làm nóng không khí được cấp để điều hoà không khí. Thu hồi được nhiệt, ví dụ như trong mùa hè, có thể dùng tháp làm nguội (cho nước) hoặc bình ngưng làm nguội bằng khí (cho khí).
Các nguồn nhiệt thông dụng khác là bình ngưng lạnh và động cơ điện. Trong nhiều hệ thống, nhiệt được hấp thu bởi không khí từ bình ngưng hoặc động cơ hoặc cả hai.
chắn, nếu có sử dụng). Chênh lệch nhiệt độ tương đương dựa trên thời gian trong ngày và hướng của kính đối với điểm quay. Có thể cán hệ sô điều chỉnh theo miền nếu nhà đặt trong miền nhiệt đới. Dùng nhiệt độ tương đương cho thời gian trong ngày mà thời gian này dùng làm căncứ để ước tính phụ tải sưởi. Có thể chọn vài lần để xác định tại thời điểm nàc nhiệt thu xảy ra lớn nhất. Khi dùng tấm chắn trong nhà, chọn hệ số chắn phù hợp từ bảng trong Hướng dần và thay vào công thức trên.
Tính nhiệt mặt trời, Btu/h, cho tường và mái tương ứng từ công thức (diện tích tường, ft2) X (chênh lệch nhiệt độ tương đương cho tường từ Hướng dẫn) X (hệ số truyền nhiệt cho tường, Btu/(h.ft2.°F)). Đối với mái, tìm lượng nhiệt thu được, Btu/h, từ công thức (diện tích mái, ft2) X (chênh lệch nhiệt độ tương đương cho mái từ Hướng dẫn) X (hệ số truyền nhiệt cho mái, Btu/(h.ft2.°F)).
1. Tính nhiệt thu do truyền nhiệt
Tất cả cửa sổ kính trong nhà đều là tác nhân truyền nhiệt từ ngoài vào trong do chênh lệch nhiệt độ bầu khô trong và ngoài nhà. Lượng nhiệt thu do truyền nhiệt này thường được gọi là thu qua kính. Tìm lượng nhiệt thu do truyền, Btu/h, từ công thức (tổng diện tích kính cửa, ft2) X (nhiệt độ bầu khô ngoài trời thiết kế, °F – nhiệt độ bầu khô trong nhà thiết kế, °F) X (hệ số truyền nhiệt của kính, Btu/(h.ft2.°F), lấy từ bảng tương ứng của Hướng dẫn).


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/11): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27