Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thiết kế nội thất nhà hàng: hệ thống điều hòa không khí


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/22): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Xác định phụ tải sưởi của hệ thống điều hoà không khí – phương pháp tồng quát.
Thể hiện tính toán tổng phụ tải sưởi cho nhà công nghiệp Thiết kế nội thất nhà hàng có điều hoà không khí, lắp cửa sổ có tấm che, các phụ tải sưởi trong là từ người và máy móc, và sự truyền nhiệt là qua tường, mái và sàn. Dùng Sách hướng dẫn và sô liệu của ASHRAE làm nguồn dữ liệu.
Trình tự tính toán(1)
1. Xác định các điểu kiện thiết kê trong và ngoài nhà
Tham khảo Sách hướng dẫn và số liệu của ASHRAE (từ nay gọi là Hướng dẫn) tuỳ thuộc địa-điểm của nhà. Đọc bảng Hướng dẫn để biết các nhiệt đò bầu khô và bầu ướt ngoài trời thiết kế của địa danh tương ứng. Đồng thời, từ Hướng dẫn xác định các điều kiện thiết kế trong nhà – nhiệt độ và độ ẩm. tương ứng cho loại công trình đang xét. Hướng dẫn liệt kê một sô loại công trình khác nhau như nhà căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà công nghiệp, V.V.. Nó cũng liệt kê tốc độ gió mùa hè cho các địa điểm khác nhau. Nếu có địa danh không có trong Hướng dẫn, hãy đến Phòng Tư vấn thời tiết của chi nhánh địa phương gần nhất để lấy thông tin về nhiệt độ bầu khô, bầu ướt cao, thấp bên ngoài thông thường vào mùa hè, độ ẩm tương đối và vận tốc gió.
2. Tính toán thu nhiệt mặt trời
Lượng nhiệt thu từ mặt trời (gọi tắt là nhiệt mặt trời) từ bức xạ mặt trời qu kính cửa sổ và các vật liệu xây dựng như tường nhà. Nếu kính hoặc tường củai nhà bị che chắn bởi một kết cấu đặc liền sát, nhiệt mặt trời qua cửa và tường thường không đáng kể. Cũng tương tự với kính và tường hướng bắc.
Tính nhiệt mặt trời qua kính, Btu/h, từ công thức (diện tích kính, ft ) X (chênh lệch nhiệt độ tương đương tra từ bảng tương ứng trong Hướng dẫn)
Hệ đơn vị SI cho trong các phương pháp tính toán số học sau. 


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/22): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27