Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thiết kế nội thất nhà hàng: hệ thống điều hòa


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/21): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

1. Xác định kích thước cuộn xoắn
Tham khảo các số liệu kỹ thuật của nhà sản xuất để tìm kích thước của cuộn xoắn đã chọn. Mỗi nhà sản xuất đều có các đặc trưng chế tạo đặc biệt riéns Vì vậy, có những biến đổi kích thước giữa các nhà sản xuất khác nhau.
2. Biểu thị cuộn xoắn được cấu tạo ống như thê nào
Sách Hướng dẫn và số liệu của ASHRAE thể hiện các cách sắp xếp ống cho các cuộn làm nóng bằng hơi nước áp suất thấp, áp suất cao mà các nhà sản xuất cuộn xoắn giới thiệu. Tuân theo các hướng dẫn của chính nhà sản xuất khi đã quyết định chọn cuộn xoắn cụ thể.
Các tính toán liên quan
Các biến số điển hình khi lựa chọn cuộn làm nóng là vận tốc bề mặt, biến động từ 300 đến 1000 ft/phút (91,4 đến 304,8 m/phút), với các vận tốc cao hơn dùng cho các mục đích công nghiệp Thiết kế nội thất nhà hàng, còn vận tốc thấp hơn dùng cho các mục đích phi công nghiệp ; là nhiệt độ không khí cuối cùng, biến thiên từ 50 đến 300°F (10 đến 148,9°C), với các nhiệt độ thấp dùng trong thông gió, nhiệt độ cao hơn dùng làm nóng ; là áp suất hơi, biến đổi từ 2 đến 150 lb/in (13,8 đến 1034,1 kPa), với các áp suất thấp – 2 đến 15 lb/in2 (13,8 đến 103,4 kPa), thường dùng để sưởi đốt là phổ biến nhất.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/21): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27