Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thiết kế nội thất nhà hàng phòng máy lạnh


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/23): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Nếu Thiết kế nội thất nhà hàng có phòng máy hoặc phòng tiện ích không điều hoà không khí đặt cạnh khu vực có điều hoà, và nhiệt độ trong phòng tiện ích cao hơn khu vực được điều hoà, tìm lượng nhiệt thu, Btu/h, từ công thức (diện tích phòng tiện ích hoặc phòng máy, ft2) X (nhiệt độ bầu khô phòng tiện ích hoặc phòng máy, °F – nhiệt độ bầu khô khu vực điều hoà, °F) X (hệ số truyền nhiệt của phòng tiện ích hoặc phòng mấy, Btu/(h.ft2.°F), tra từ bảng trong Hướng dẫn).
Với nhà có sàn tiếp xúc với đất, hoặc có tầng hầm không thông hơi và không sưởi, nói chung không có nhiệt thu qua sàn vì nền đất thường có nhiệt độ thấp
hơn sàn. Khi sàn ở trên nền đất và tiếp xúc với không khí bên ngoài, tìm lượng nhiệt thu, Btu/h, qua sàn từ công thức (diện tích sàn, ft ) X (nhiệt độ bầu khô thiết kế ngoài trời, °F – nhiệt độ bầu khô thiết kế trong nhà, °F) X (hệ sô truyền nhiệt của vật liệu sàn, Btu/h tra từ bủng trong Hướng dần). Nếu phòng tiện ích hoặc phòng máy ờ dưới sàn, dùng công thức tương tự nhưng thay nhiệt độ bầu khô thiết kế bên ngoài bãna nhiệt độ bầu khô của phòng tiện ích hoặc phòng máy.
Đối với sàn phía trên mặt đất, một số nhà thiết kế giảm chênh lệch giữa nhiệt độ bầu khô thiết kế của trong và ngoài nhà đi 5°F (-15°C) ; những nhà thiết kế khác dùng chênh lệch nhiệt độ tương đối của tường được che lấy từ Hướng dẫn. Cả hai cách, hoặc công thức ở trên, đều cho kết quả an toàn.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/23): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27