Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thiết kế nội thất nhà hàng theo hướng


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/17): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

1. Xác định các điều kiện thiết kế trong và ngoài Thiết kế nội thất nhà hàng
Sách Hướng dần và sô liệu của ASHRAE liệt kê nhiệt độ bầu khô thiết kế thường dùng cho địa điểm này là 95°F (35°C) và nhiệt độ thiết kế bầu ướt là 79°F (26,1°C). Nhiệt độ thiết kế trong nhà và độ ẩm đã cho ; nếu không cho, ta sẽ sử dụng các điều kiện cho trong Hướng dần cho nhà công nghiệp lắp ráp chế độ nhẹ.
2. Tính toán thu nhiệt mặt trời
Các cửa sổ hướng đông, nam và tây cùa nhà là những bộ phận thu nhiệt mặt trời. Tường hướng bắc bị bỏ qua vì lượng nhiệt mặt trời thu được thường nhỏ hơn lượng nhiệt thu do truyền nhiệt. Tham khảo bảng trong Hướng dẫn để lấy bức xạ mặt trời qua kính, cho thấy lượng bức xạ nhiệt lớn nhất xảy ra qua tường hướng đông và tây. Bức xạ lớn nhất là 181 Btu/(h.ft2) (570,5 w/m2) qua diện tích bằng kính lúc 8h sáng đối với tường hướng đông và cũng bằng như thế đối với tường hướng tây lúc 4h chiều. Bức xạ qua kính ở tường phía nam không bao giờ đạt được giá trị này. Vì vậy, chỉ cần xét đến tường phía đông và tây. Vì tường phía tây có 22 cửa sổ so với 20 cửa sổ bên tường đông, ta sẽ sử dụng nhiệt thu do mặt trời của tường tây vì nó có lượng nhiệt thu lớn hơn. (Nếu tường cả hai hướng có số cửa sổ bằng nhau thì có thể dùng tường hướng nào cũng được). Nếu các tấm chắn cửa sổ thường rủ ba phần tư, ta có thể dùng giá trị 0,6 lần giá trị bức xạ mặt trời tra trong bảng. Vì vậy, lượng nhiệt thu từ mặt trời = (22 cửa sổ)(5 X 8 ft mỗi cừa)(181)(0,6) = 95600 Btu/h (28020,4 W).
Cùng giờ trong ngày, 4h chiều, bảng trong Hướng dẫn cho biết bức xạ qua kính hướng đông bằng 0 Btu/(h.ft2) và kính hướng nam là 2 Btu/(h.ft2) (6,3 w/m2). Do đó lượng nhiệt thu từ mặt trời của kính hướng nam = (10 cửa sổ) (5×8 ft mỗi cửa)(2)(0,6) = 480 Btu/h (140,7 W).


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/17): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27