Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thiết kế nội thất nhà hàng tối ưu


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/15): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Hơi nước xuyên qua các kết cấu của Thiết kế nội thất nhà hàng, gáv ra một phụ tải nhiệt tiềm ẩn n có sự chênh lệch áp suất hơi giữa các kết cấu. Phụ tải nhiệt từ nguồn nà thường không quan trọng trong các ứng dụng tiện nghi và chỉ cần phải tí đến trong các ứng dụng có điểm sương tháp hoặc cao. Tính lượng nhiệt t tiềm ẩn từ nguồn này, dùng bảng tương ứng trong Hướng dẫn, và cộng nó V tổng nhiệt tiềm ẩn của phòng.
Các hệ số mất mát do rò ống dẫn và hệ số cho giới hạn an toàn thường á dụng cho tổng số nói trên. Khi tất cả các tổng nhiệt tiềm ẩn đã được cộng, kết quả chính là tổng chung nhiệt tiềm ẩn cùa phòng
1. Tính lượng nhiệt của không khí bên ngoai
Khí được mang vào để thông hơi gây một phụ tải nhiệt nhạy cảm và tiềm lên thiết bị điều hoà không khí. Tính phụ tải nhiệt nhạy cảm, Btu/h, từ côn thức (lượng không khí bên ngoài)(nhiệt độ bầu khò thiết kế bên ngoài – nhiộĩ độ bầu khô thiết kế bên trong)(l – hệ số đi vòn£ 1,08). Tính phụ tải nhi tiềm ẩn, Btu/h, từ công thức (lượng không khí bẽn n£oài)(hàm lượng hơi nước bên ngoài thiết kế, g/lb – hàm lượng hơi nước trong nhà thiết kế, g/lb)(l- he số đi vòng)(0,68). Áp dụng các hệ số phần cho lượng nhiệt thu của ống dẫn ngược và nhiệt thu do rò ống, mất mát mã lực của bơm, máy giữ ẩm, và đường ống ; xem Hướng dẫn để biết các g:á trị đặc trưng.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/15): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27