Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Trang thiết bị phục vụ Thiết kế nội thất nhà hàng


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/14): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Tìm phụ tải nhiệt tiềm ẩn từ không khí thâm nhập, Btu/h, bằng công thức (tổng lượng không khí thâm nhập) X (hàm lượng hơi nước của không khí bên ngoài tại các điều kiện thiết kế bên ngoài, g/lb)(0,68). Dùng công thức trên cho không khí thông hơi đi vòng, tức là lượng nhiệt tiềm ẩn = (cfm, lượng không khí thông hơi) (hàm lượng hơi nước của không khí bên ngoài tại các điều kiện thiết kế bên ngoài, g/lb – hàm lượng hơi nước của không khí đã được điều hoà tại các điều kiện thiết kế trong nhà, g/lb)(hệ số đi vòng)(0,68).
Tìm lượng nhiệt thu tiềm ẩn do người trong phòng, Btu/h, từ công thức (số người trong khu vực được điều hoà không khí)(lượng nhiệt thu tiềm ẩn, Btu h một người, lấy từ bảng trong Hướng dẫn). Hãy chắc chắn là chọn lượng nhiẽt thu tiềm ẩn áp dụng cho các hoạt động và nhiệt độ bầu khô của phòns : điều hoà.
Các trang thiết bị phục vụ Thiết kế nội thất nhà hàng không mái che, bệnh viện, phòng nghiệm và các nơi tương tự đều sinh ra cả phụ tải nhiệt nhạy cảm và tiềm Xem Hướng dẫn để tính lượng nhiệt tiềm ẩn cho mỗi loại của từng thứ tro khu vực được điều hoà. Tìm phụ tải nhiệt tiềm ẩn của những loại này, Btu/h. công thức (số chiếc của từng loại)(lượng nhiệt tiềm ẩn, Btu/h, trên mỗi chiếc
Lấy tổng của các phụ tải nhiệt tiềm ẩn cùa không khí thâm nhập, không thông hơi đi vòng, người và thiết bị. Tổng số này là tổng lượng nhiệt tiềm của phòng, nếu sự truyền hơi nước qua bề mặt nhà được bỏ qua.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/14): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27