Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Xu hướng Thiết kế nội thất nhà hàng


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/16): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

1. Tính hệ số nhiệt nhạy cảm và điểm sương của thiết bị
Với bất kỳ hệ thống điều hoà không khí nào, hệ số nhiệt nhạy cảm = lương nhiệt nhạy cảm của phòng, Btu/h)/(tổng nhiệt của phòng, Btu/f). Dùng đc thi độ ẩm và các điều kiện phòng đã biết, ta tìm được điểm sương của thiết bi. Hoặc cách khác, nhanh hơn, tìm điểm sương của thiết bị bằng cách dùng các bảng trong sổ tay thiết kế hệ thống diêu hoà không khí của Công ty Carrier.
2. Tính lượng không khí dược hút ẩm yêu cầu Thiết kế nội thất nhà hàng
Xác định số gia nhiệt độ không khí được hút ẩm, °F, từ công thức (1 – hệ sô đi vòng)(nhiệt độ trong nhà thiết kế, °F – điểm sương của thiết bị, °F). Tính lượng không khí được hút ẩm, ft3/phút, từ công thức (lượng nhiệt nhạy cảm của phòng, Btu/h)/l,08(số gia khí được hút ẩm, °F).
Các tính toán liên quan
Quy trình tính toán chung cho ở trên có giá trị cho tất cả các loại khu vực được điều hoà không khí – văn phòng, xưởng công nghiệp, nhà ở, khách sạn, nhà căn hộ, nhà nghỉ, V.V.. Dùng Sách hướng dẫn và số liệu của ASHRAE hoặc Sổ tay thiết kế hệ thống điều hoà không khí của Công ty Carrier làm nguồn số liệu cho các tính toán khác nhau. Áp dụng phương pháp này cho một nhà thực tế cho trong quy trình tính toán tiếp theo.
Trong công tác thiết kế thực tế, thường dùng một biểu mẫu tính toán kết hợp với các tính toán cho ở trên. Các biểu mẫu tính như vậy được các nhà sản xuất cung cấp. Vì biểu mẫu tính toán thông thường không giải thích các bước tính, quy trình tính toán hiện tại sẽ là một chỉ dẫn có ích để sử dụng biểu mẫu tính. Tham khảo sổ tay thiết kế hệ thống điều hoà không khí của Công ty Carrier để lấy một biểu mẫu tính toán như vậy.
Khi thiết kế điều hoà không khí trong hệ SI, quy trình tính toán cũng theo các bước chung tương tự. Việc tính toán bằng số được cho ở quy trình tính toán sau đây.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/16): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27